intecta

Gropar eller högar, låt intecta göra jobbet.

intecta utför gräv & markarbete och hjälper dig att skapa den trädgård du vill ha, till exempel anläggning av uteplatser, gångar eller murar, uppgrävning av buskar, diken för plantering av häck, stubbupptagning,  husdränering, betongbilning, bergborrning, mm.

inetcta hjälper även till med anskaffning av grus och jord och annat material för arbetet. Inköpt material debiteras med inköpspris, frakt och timkostnad tillkommer. Se Jehanders hemsida för priser och hjälp med materialval.

Tjänsteutbudet består främst av markarbeten. Behöver du en grop någonstans, eller har du en grop du vill bli av med. Du kanske vill flytta en hög eller helt enkelt ha bort den. Med en liten grävmaskin, en smidig minilastare och en relativt liten lastbil med kran och gripskopa kan intecta hjälpa dig.

Arbetet bedrivs med hänsyn till miljön och de miljökrav som kommunen ställt. Avfall och restprodukter tas om hand och källsorteras på ett riktigt sätt. Buller, markskakningar och utsläpp som kan störa omgivningen eller påverka miljön minimeras.

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2014