intecta

ROT, staten betalar halva arbetskostnaden för vissa jobb

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som dina föräldrar bor i.

Det gäller förutom ROT-arbeten på befintligt småhus även befintlig gäststuga, friggebod, garage, carport eller annat komplementhus, däremot inte för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

 

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

 

Rot- och rutavdragets storlek


Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet.


Rot- och rutavdragets storlek  


Typ av reduktion  Max % av arbetskostnaden  Max per person och år

Rotavdrag              30 %                                      50 000 kr


Rutavdrag för

dig under 65 år       50 %                                      25 000 kr


Rutavdrag för
dig som fyllt 65 år   50 %                                      50 000 kr

vid årets ingång


Läs mer om ROT på www.skatteverket.se

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2011