intecta

Några bilder från genomförda uppdrag.

Stenlagd P-plats i Hässelby                   Anlagd gräsyta på Solhöjden

Underarbete för trädäck i Nälsta             Grundläggning för växthus i Solhem 

Underarbete för uteplats i Kälvesta         Samma uteplats i Kälvesta färdig

Garagegrund i Knivsta                           Plats för en bil till i Spånga

Stenlagd uteplats i Hässelby                  Snöröjning i Solhem

Dike för häck i Solhem       Borttagning av buskar     På väg mot nya uppdrag

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2013

Avloppsreparation Solhem                      Planering Skälby