intecta

Partners:

JordAnkarTjänst i Stockholm

Markinfästningar utan grävning och utan gjutning, fungerar som en jättestor pop-nit i marken, inga markskador, ens på asfaltsytor. Användningsområdet är stort, lättare grundläggning för staketstolpar, belysningsstolpar, flaggstänger, stolpar för vägskyltar och reklam­skyltar, förankring av parksoffor m m. Grundläggning av mindre byggnader — altaner, terrasser, friggebodar, carportar, m m är andra exempel där ProFound Jordankare med fördel kan användas.

Ultra EL

Ultra El utför alla typer av elinstallationer i bostäder, kontor och inom industrin. Från nybyggnation till renovering, felsökning och service på elanläggningar, och medverkar självklart vid projektering.  Självklart har specialiserat sig på styr-och reglerteknik med egen avdelning för Projektering.

Riddersvik Bygg & Anläggning AB

Byggare med känsla för säkerhet som utför alla typer av till- och ombyggnader, både inne och ute.

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2011