intecta

Planera dina trädgårdsprojekt med produkter från Jehander

Här får du veta mer om vilka produkter du behöver och vi hjälper dig beräkna mängden innan du beställer. 

 


Badsand för strand och botten

Olika material rekommenderas beroende på hur fint material som önskas.Förslag på materialval från Jehander i region Stockholm: Geotextil för materialseparation och förstärkning vid lerigt underlag. Läs mer ›

 


Boulebana

Rekommendationer från Svenska Bouleförbundet finns på www.svenskboule.se Förslag på materialval från Jehander i region Stockholm: Geotextil för materialseparation och förstärkning. Makadam 8/16 mm, Läs mer ›

 


Dränering

Ett bra och fungerande dräneringssystem ska bestå av singel eller makadam, isolerskivor, dräneringsslang och geotextil. Geotextil ska omsluta dränerings materialet för att undvika att finpartiklar kommer in i slangen och försämrar dräneringsförmågan. Läs mer ›

 


Garageinfart och grusväg

Att bygga en garageinfart är i princip som att bygga en väg. Den ska bära trafik utan att deformeras och den ska tåla slitage. Ett bra underarbete är viktigt, och förlänger livslängden på infarten.

Läs mer ›

 


Gräsmatta

Anläggningsjord består av torv, kompostmaterial, sand och lera. Jorden är ofta gödslad med NPK fullgödselmedel och kalkad med kalkstensmjöl. Mullhalten är 3-7 % och pH-värdet är 6-7.

Läs mer ›                             

Infiltrationsanläggningar

Information om infiltrationsanläggningar hittar du på Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.seFörslag på materialval från Jehander i region Stockholm: Geotextil för materialseparation. Läs mer ›

Planteringar, rabatter och trädgårdsland

Planteringsjord är en trädgårdsjord avsedd för planteringar, rabatter och trädgårdsland. Jorden garanterar bästa möjliga start för växten. Planteringsjorden är dessutom lämplig att förbättra kökslandets kanske något ”trötta” jord med.

Läs mer ›                              

 


Sandlåda och lekplatser

Till sandlådan används sand som är bakbar. Till gungor och lekplatser används s k gungsand som inte packar sig, eftersom finmaterialet är borttvättat.Förslag på materialval från Jehander i region Stockholm: Läs mer ›

 


Swimmingpool

Då det finns många olika typer av pooler rekommenderar vi att inhämta anvisningar från poolleverantören. Se respektive leverantörs hemsida. Enklare pool-lösningar, s k SPA-bad, Läs mer ›

 


Trädgårdsgång och plattsättning

När du gräver ut ytan behöver du gräva lite djupare om jorden är lerig än om den är sandig. Om du väljer att asfaltera går det utmärkt att göra det direkt på bergkrossmaterialet.Förslag på materialval från Jehander i region Stockholm: Läs mer ›

 


Trädäck

Oavsett om trädäcket vilar direkt på mark eller läggs på plintar med luftspalt, är ett lager av makadam att rekommendera för att underlätta dränering och försvåra för ogräs att etablera sig.

Läs mer ›

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2014