intecta

Partners:

JordAnkarTjänst i Stockholm

Markinfästningar utan grävning och utan gjutning, fungerar som en jättestor pop-nit i marken, inga markskador, ens på asfaltsytor. Användningsområdet är stort, lättare grundläggning för staketstolpar, belysningsstolpar, flaggstänger, stolpar för vägskyltar och reklam­skyltar, förankring av parksoffor m m. Grundläggning av mindre byggnader — altaner, terrasser, friggebodar, carportar, m m är andra exempel där ProFound Jordankare med fördel kan användas.

Ultra EL

Ultra El utför alla typer av elinstallationer i bostäder, kontor och inom industrin. Från nybyggnation till renovering, felsökning och service på elanläggningar, och medverkar självklart vid projektering.  Självklart har specialiserat sig på styr-och reglerteknik med egen avdelning för Projektering.

Riddersvik Bygg & Anläggning AB

Byggare med känsla för säkerhet som utför alla typer av till- och ombyggnader, både inne och ute.

Blad by Lundgren trädgårdsarkitekt

Klassiskt formklippt, charmigt och vildvuxet eller modernt stramt? Vår trädgårdsdesigner planerar er trädgård, balkong eller innergård så att den passar er och den omgivande miljön. Vi ser till att ni slipper ytor som inte går att använda och rabatter som fylls av ogräs. Vi formger och anlägger er trädgård eller innergård så att den blir en plats för njutning och ögonfröjd – från ritning till blomma.

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2011