intecta

Några bilder från genomförda uppdrag.

Stenlagd P-plats i Hässelby                   Anlagd gräsyta på Solhöjden

Underarbete för trädäck i Nälsta             Grundläggning för växthus i Solhem 

Underarbete för uteplats i Kälvesta         Samma uteplats i Kälvesta färdig

Garagegrund i Knivsta                           Plats för en bil till i Spånga

Stenlagd uteplats i Hässelby                  Snöröjning i Solhem

Dike för häck i Solhem       Borttagning av buskar     På väg mot nya uppdrag

Avloppsreparation Solhem                      Planering Skälby

intecta arbetar inom ett brett område med markarbeten och fastighetsunderhåll.

intecta hyr också ut och säljer maskiner och redskap.

© intecta 2013